Samarbeid med JameOne

Fra 2017 har jeg hatt et spennende og toillat samarbeid med graffitikunstneren JameOne med utspring i Galleri MAP i Oslo. Her er et lite utvalg av bildene vi har laget sammen. 

Salg av trykk og lerretsmalerier: 

Galleri MAP, Oslo